Konsultantske usluge i IN-HOUSE obuke

usluge-1
usluge-2
usluge-3

Mi smo eko tim koji pobeđuje! Rukovodimo se važećom zakonskom regulativom! Svakom novom poslu i ekološkom izazovu pristupamo sa puno ljubavi kao tim inženjera zaštite životne sredine.

U OBLASTI

SAVETNIK IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

image34

Zagađivanje životne sredine jeste unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom delatnošću ili prirodnim procesima koji ima ili može imati štetne posledice na kvalitet vazduha, vode i zemljišta.

Pravna lica i preduzetnici čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada u Zakonskoj su obavezi da prijave i da postupaju u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Nacionalnog i Lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka.

Radi efikasnog identifikovanja, klasifikovanja, obrade, praćenja i evidencije prirodnih vrednosti i upravljanja životnom sredinom u Republici Srbiji uspostavlja se i vodi informacioni sistem zaštite životne sredine.

Za vas obezbeđujemo svu potrebnu dokumentaciju koja je neophodna:

 • U oblasti zaštite životne sredine i ekološke izgradnje.
 • Mere za očuvanje prirodnih resursa.
 • Konsultantske usluge za Seveso postrojenja
 • Prepustite nama rešavanje vaše integrisane dozvole
 • Radi izveštavanja nadležnih organa
 • Definisanje mera za ispunjavanje zahteva u pogledu kvaliteta životne sredine i zahteva u pogledu emisija.
 • Pomoć pri monitoringu i praćenju stanja životne sredine.
 • Pomoć pri sprovođenju integrisane zaštite prirodnih vrednosti koja se ostvaruje u okviru mera za očuvanja njihovog kvaliteta, količina i rezervi, kao i prirodnih procesa, odnosno njihove međuzavisnosti i prirodne ravnoteže u celini, i to putem: zaštite tla i zemljišta, zaštite vazduha, zaštite voda, upravljanja opasnim materijama, upravljanja otpadom, zaštite od buke i vibracija, zaštite od zračenja…

UPRAVLJANJE OTPADOM

image35

  • Kako pravilno upravljati otpadom služeći se Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018“ u postrojenju bez straha od prekršaja?
  • Kako pravilno odložiti svoj otpad?
  • Kako odraditi izveštaje koji se traže od Vas, a ne znate o čemu se radi ili nemate stručni kadar i obučena lica, a želite da izbegnete odgromnu novčanu kaznu?

image36

Tu smo za Vas da odgovorimo na sva vaša pitanja i upravljamo kao stručna lica vašim otpadom!

 • Vršimo izradu zahteva za dobijanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada.
 • Planovi upravljanja otpadom (planovi za industriju i lokalne samouprave)
 • Priprema dokumentacije za dobijanje dozvola za upravljanje otpadom

SAVETNIK ZA HEMIKALIJE I BIOCIDNE PROIZVODE

image37

Proizvodnja i upotreba hemikalija povlači sa sobom i program zaštite na radnom mestu. Hemikalije su od životnog značaja, u velikoj meri su prisutne u našim životima i moramo priznati vrlo su nam korisne. Tu su industrijske hemikalije, razni detergenti proizvodi za čišćenje koji doprinose higienskim uslovima života, biocidi koji nam služe za zdrav život i savremene pogodnosti. U industriji razvoj novih proizvoda ne može se zamisliti bez hemikalije, jer su hemikalije ključne zaglobalne životne standarde.

 • Da li su hemikalije važne na radnom mestu?
 • Da li su hemikalije štetne na radnom mestu?
 • Koji su to zadaci koji treba da se ispune da se smanji nivo rizika od štetnosti hemikalija na radnom mestu?
 • Negativni efekti hemikalija počev od akutno toksičnih, fizičkih efekata kao što je zapaljivost do ekotoksikoloških efekata preko zračenja i ekotoksičnosti.

Nepažnja, nestručnost, neobučenost dovodi do katastrofa koje su rezultat neadekvatnog upravljanja hemikalijama.   

Da li je etiketa vašeg proizvoda sadrži sve podatke koje koji su propisani da trebaju da se nalaze na etiketi? Kako prijaviti hemikalije na portalu ili biocidni proizvod? Kako izraditi zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija?

Pitajte nas, tu smo kao stručan kadar da odgovorimo na sva vaša pitanja!

SAVETNIK ZA TRANSPORT OPASNE ROBE

image38

Zakon o transportu opasne robe („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018 i 10/2019), propisuje obavezu svih učesnika u transportu opasnog tereta da moraju imati najmanje jednog savetnika za bezbednost u transportu opasne robe.

Manipulacija sa opasnom robom, je postala svakodnevna pojava, na putevima se kreću teretna vozila koja prevoze opasnu robu.

Da li su svi učesnici saobraćaja bezbedni? Ko je sve zadužen za bezbedan transport opasne robe?
Kako spečiti i izbeći katastrofe koje se mogu desiti na našim putevima zbog nestručnog ponašanja u transportu opasne robe? Da li je dovoljno samo prevoziti pažljivo ili treba izvršiti i mnoge druge preventivne radnje pre započinjanja transporta? Da li vaše preduzeće spada pod ADR?

Ako ste ikada postavljali ova pitanja tu smo da vaše preduzeće vodimo kroz bezbedno upravljanje u drumskom transportu opasne robe!

Mislite da nemate obaveza, ali niste sigurni. Pitajte nas tu smo da Vam odgovorimo na vaša pitanja!

STRUČNO LICE U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

image39

Subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara u obavezi su da donesu Plan zaštite od požara…

Subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara….

Ko je u obavezi da ima Pravila zaštite od požara?

Mislite da nemate obaveza, ali niste sigurni. Pitajte nas tu smo da Vam odgovorimo na vaša pitanja!

Za vas izrađujemo zakonom propisana dokumenta:

 • Plan zaštite od požara i Pravila zaštite od požara
 • Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara

Preventivne mere zaštite od požara

STRUČNE OBUKE KOD VAS ILI KOD NAS

Kroz in house obuke zaposlena lica vaše kompanije stručno obučavamo i prenosimo im znanje. Kada kandidat prođe kroz stručnu obuku on je sposoban da u daljem poslovanju efikasno vodi proces kao i da  kontroliše i optimizuje dalje upravljanje koristeći ustaljene metode i efikasne alate sa kojima se upoznao prilikom naše obuke.

Iza rada naših stručnih predavača stoji niz stručno obućenih lica koja uspešno vode procese rada u svojim kompanijama! Zbog toga se mi razlikujemo od drugih!

Teme naših obuka:

 • Obaveze zagađivača u oblasti zaštite životne sredine
 • Obaveze i odgovornosti lica za upravljanje otpadom
 • Obaveze operatera postrojenja za tretman otpada
 • Uslovi za skladištenje opasnih materija
 • Izrada radnog plana postrojenja
 • Obuka za manipulatore na poslovima sa opasnom robom
 • Hemikalije na radnom mestu, transport i manipulacija
 • IPPC i SEVESSO postrojenje zakonske obaveze
 • Upravljanje ambalažnim otpadom

Predložite sami oblast koja vas zanima a naše je da vam obezbedimo stručno lice i odgovarajuću obuku!